triamudom

ฝ่ายนโยบายและแผน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

มาตรฐานโรงเรียน

E-mail Print PDF

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

(The Best   Practice   Standards of Triam Udom Suksa School)

 

มาตรฐานที่ 1                ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์

มาตรฐานที่ 2                การบริหารจัดการที่เป็นระบบ

มาตรฐานที่ 3                สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 4                หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 5                ครูเชี่ยวชาญในการสอน

มาตรฐานที่ 6                องค์กรแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 7                ความพร้อมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 8                วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

มาตรฐานที่ 9                ระบบการสอบคัดเลือกและระบบการประเมินผลที่สามารถจำแนกนักเรียน

มาตรฐานที่ 10               การมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่    11           การส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

มาตรฐานที่ 12                สาธารณสุขและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 13                การบริการนักเรียน

มาตรฐานที่ 14                การช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและการกุศล

Last Updated ( Friday, 22 July 2011 05:37 )  

บัญชีผู้ใช้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้268
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1097
mod_vvisit_counterเดือนนี้39178
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว84593
mod_vvisit_counterทั้งหมด2358962

We have: 2 guests online
Today: Feb 26, 2017

TU Music

Make sure you have at least Flash Player 7. If not,please download.

 history

vision

people

Standard

teacher

student

 

               

You are here:

ติดต่อเรา

    • ที่อยู่: 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330
    • อีเมล์: jongchai@hotmail.com
    • โทร: 02-251-9690